Om oss

Journalister utan gränser bedrivs med ett allmännyttigt syfte.

Vi kallas även för Journalistes sans limites och Journalists without limits.


Kontakt

Om du vill lämna tips eller har frågor.

Ansvarig.utgivare@journalisterutangranser.se


Utgivningsbevis

Journalister utan gränser innehar utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare är Oscar Gustafsson.


Journalister utan rädsla, journalister utan gränser