Journalister ska övervakas

Journalister ska övervakas – det beslutade frivården i Norrköping idag.

Övervakning

Trots att utgångspunkten är att journalister i första hand inte ska dömas för brott anser frivården i Norrköping att det finns ett behov av att man dessutom beslutar om övervakning när tiden på anstalt är över.

Huruvida denna övervakning är förenlig med yttrandefriheten är oklar. Det är en mycket inskränkande åtgärd för en journalist att stå under övervakning av en myndighet. Särskilt när myndigheten i fråga har begått allvarliga överträdelser gentemot journalisten. Att besluta om övervakning kan lätt tolkas som en sanktion för att man som journalist avslöjat allvarliga brister hos aktuell myndighet och att myndigheten försöker göra det besvärligt för journalisten att fortsätta sitt granskande arbete.

En journalist kan dessutom i sitt yrke komma att begå vissa brott i syfte att till exempel anskaffa uppgifter. Brottsbalken är inte alltid tillämplig gentemot en journalist varför brottet då inte är straffbart. Både yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen anses vara en av landets viktigaste lagar, men inom kriminalvård och rättsväsendet tycks lagstiftningen inte användas.

Varning

Hanna Rydell på frivården i Norrköping har idag föreslagit att en journalist ska tilldelas en varning för att ha utfört journalistiskt arbete utomlands.
Resan beviljades av frivården på förhand och den övervakade journalisten följde den överenskommelse som fanns för att kunna utföra övervakningen på distans. På grund av semestertider ändrade frivården sina rutiner, vilket resulterade i att en kontakt mellan parterna inte kunde upprättas. Frivården ansåg att bristen var journalistens fel och beslutade att en varning skulle tilldelas.

Journalister utan gränser anser att en journalist ska kunna utföra grundlagsskyddat arbete utan att riskera allvarliga sanktioner. I aktuellt fall har journalisten dessutom varit utomlands även i syfte att behandlas mot allvarlig sjukdom. Varningen tycks snarare vara ett steg i att störa journalistens granskning av myndigheten, än att vara en varning för misskötsamhet.

Journalister utan gränser har kontaktat kulturministern och justitiekanslern.

2023-08-11 – Frivården har på eget bevåg bytt ut Hanna Rydell mot en ny handläggare.
Frivården har tillfrågats varför journalister anses ha behov av övervakning medans personer som i samma rättegång själva berättat att dem har kriminella värderingar och velat tjäna snabba pengar, inte behöver övervakas.
Myndigheten har inte svarat.

– Oscar Gustafsson, journalist och ansvarig utgivare