Det planterade DNA-spåret

I målet finns en resväska som åklagare Anna Lander tycks ha fäst stort intresse vid. Mitt under huvudförhandlingen påstår åklagaren att väskan har lämnats för DNA-analys. Varför denna analys skulle vara nödvändig har för försvaret varit högst oklart. Åklagaren har i media berättat att bevisningen är mycket stark – varför skulle det då behövas ytterligare bevis i form av DNA-analyser? Åklagaren ger uttryck av osäkerhet.

Journalister utan gränser har länge påstått att förtroendet för rättsväsendet troligtvis är viktigare än förtroendet för högskoleprovet. Ska polisen verkligen motverka fusk, genom att själv fuska med DNA-analyser?

Europadomstolen har i praxis framhävt att bevis som uppstår genom förnedrande behandling inte får åberopas i domstol, och om så ändå görs, ska de tilltalade frikännas – oavsett om bevisningen har varit av betydelse eller inte. Vi menar att plantering av DNA är en typisk sådan åtgärd som inte får förekomma i vad som påstås vara en objektiv och opartisk utredning.

Anna Lander som åberopade den konstgjorda DNA-analysen blev den 12 maj 2022 av regeringen utnämnd till domare i Linköpings tingsrätt.

2023-08-21 Vi har sökt Anna Lander genom Linköpings tingsrätt. Via Caroline, tf lagman får vi till svar att Anna Lander inte har några kommentarer.

Jag som skriver om högskoleprovsmålet heter Oscar Gustafsson, jag är journalist, etisk hackare och ansvarig utgivare. Jag dömdes i aktuellt mål – mot mitt nekande.