Det finns inga kvitton

Som vi tidigare rapporterat får en myndighet inte ta ställning till frågor som senare ska prövas av en domstol. I klippet syns hur åklagarna Per Hedman och Anna Lander tagit tydlig ställning att:

  • Verksamhetens omsättning överstigit 10 miljoner kronor 
  • Verksamheten inte varit registrerad
  • Ingen betalat skatter eller avgifter
  • Det saknats bokföring
  • Verksamheten uppfyller kraven för näringsverksamhet
  • De häktade personerna varit delaktiga och haft centrala roller

Några av de största juridiska frågorna i målet är huruvida medhjälp till fusk varit kriminellt och beroende på resultatet i första frågeställningen, hur och om verksamheten ska beskattas – och av vem eller vilka. 
Åklagarna tycks mer eller mindre berätta deras hypotes som om det vore sanning. Det finns verksamheter som inte måste registreras hos Skatteverket, det finns även verksamheter som är helt befriade från skatt, journalister utan gränser – till exempel. De personer som vi anser bör ses som upphovsmän bakom fusket har dessutom registrerade bolag. Bokföring är inte heller alltid ett krav. Att en systemhotande verksamhet ska anses vara en näringsverksamhet har även det ifrågasatts – det fanns uppgifter på Skatteverkets hemsida som talade för att den inte var skattepliktig. Enligt flera professorer ska verksamheten inte beskattas.
Åklagaren har alltså tagit ställning i otroligt många frågor, framför allt tog de ställning till att de häktade personerna varit centrala huvudpersoner – ett ställningstagande som enligt oss är långt över den tillåtna gränsen för vad en åklagare får säga i media.

Linda Lundh på Skatteverket har i tingsrätten berättat att det inte finns någon bokföring trots att hon vid tillfället aldrig ens haft någon kontakt med de misstänkta. Hon tycks ha fått uppgiften av åklagare Per Hedman och litar uppenbarligen på att uppgiften är korrekt.

Senare i klippet syns hur åklagarna egentligen inte vet huruvida det faktiskt finns någon bokföring eller inte. Det finns nämligen inga spår som talar för att myndigheterna faktiskt har försökt leta. Myndigheten tycks knappt har bedrivit någon förundersökning alls utan det verkar som om de häktade snarare satt frihetsberövade för att åklagarna skulle kunna få mer uppmärksamhet i media. En av de tilltalade tjatade genom hela förundersökningen att åklagaren skulle kontrollera dennes ekonomi eftersom det var just ekonomisk brottslighet denne satt häktad för. Åklagaren vägrade begäran och den ekonomiska utredningen påbörjades först några veckor innan åtalet väcktes. 

I en bostad där polisen gjorde husrannsakan minst två gånger finns det pärmar märkta kvitton, jobb, skatt och dekl. I en annan huvudmisstänkts bostad finns det inga bilder alls, enligt uppgift ska polisen nämligen ha glömt att fotografera bostaden. Ingen vet alltså hur många pärmar det kan ha funnits i dennes bostad och bevisligen går det inte lita på att polisen över huvud taget letat efter sådant bevismaterial. 

Vi vet alltså egentligen ingenting om huruvida några brott begåtts eller inte, trots detta sitter just nu en person i fängelse – dömd för bland annat grova skatt- och bokföringsbrott.
Vi vet däremot att åklagarna tydligt tagits ställning i förväg och att effektiviteten i förundersökningen tycks ha vilat på ett minimum. Mycket märkligt tycker vi, när åklagaren i media berättat att bevisningen är mycket stark – allt vi hittar är en förundersökning som snarare verkar vara en konstruktion.

I klippet nedan hörs hur Per Hedman även i rättegången berättar att det inte finns någon bokföring. Han påstår till och med att uppgiften är ostridig, alltså att försvaret inte ifrågasätter huruvida det finns någon bokföring eller inte. Detta är givetvis någonting Per Hedman fått om bakfoten.

Journalister utan gränser har sökt Ekobrottsmyndigheten för en kommentar. Myndigheten har inte svarat.
Skatteverket har svarat men lämnar ingen kommentar.

Jag som skriver om högskoleprovsmålet heter Oscar Gustafsson, jag är journalist, etisk hackare och ansvarig utgivare. Jag dömdes i aktuellt mål – mot mitt nekande.

Ändringar:
2023-07-20 – ny rubrik
2023-07-21 – Ekobrottsmyndigheten har svarat att dem inte lämnar någon kommentar.